Na Tvůj maturák Ti najdeme všechno od stužek až po fotografa.

GDPR - zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Cookies

Cookies jsou malé datové soubory, které jsou nezbytné pro správnou funkci stránek, a které proto někdy umisťujeme na váš počítač, tak jako ostatně většina velkých internetových stránek.

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preference (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Jak se cookies používají?

Cookies provozovatelů reklamních systémů za účelem remarketingu, nebo pro zobrazování reklamy, která je pro vás relevantnější.

  • K anonymnímu statistickému zaznamenávání.
  • K uložení registračních údajů.
  • Krátkodobé (session) cookies, které potřebujeme k tomu, abyste se mohli přihlásit a objednat.
  • Za účelem testování a zlepšování kvality služeb využívá web analytický nástroj Hotjar, který slouží k vyhodnocování chování uživatelů na webové stránce. Jeho pomocí jsou v anonymní formě sbírána data např. o velikosti obrazovky, pohybu myši apod. Tato data nemají povahu osobních údajů a nejsou dále předávána třetím osobám. Více o tom, jak Hotjar s údaji nakládá, je možné nalézt na adrese www.hotjar.com/privacy.

Jak upravit využívání cookies

Využívání cookies lze upravit podle toho, jak potřebujete (např. je můžete vymazat). Můžete vymazat všechny soubory cookies, které jsou již na vašem počítači a většina prohlížečů také nabízí možnost zabránit tomu, aby byly cookies na váš počítač ukládány. Pokud však tuto možnost využijete, budete zřejmě muset manuálně upravovat některé preference při každé návštěvě daných stránek a nelze ani vyloučit omezení některých služeb a funkcí stránek.

V případě, že si Uživatel nepřeje, aby byla data o jeho návštěvách pomocí nástroje Hotjar shromažďována, má možnost využít tzv. „Do Not Track“ hlavičky, a to pomocí nastavení svého internetového prohlížeče. Bližší informace jsou dostupné na adrese www.hotjar.com/opt-out.

Zásady ochrany soukromí Google Analytics

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google").

Služba Google Analytics používá souborů "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli.

Informace vygenerované souborem cookies o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech.

Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec.

Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google.

Google nebude spojovat vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici.

Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, tak nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

Dodavatelé třetích stran včetně společnosti Google používají soubory cookies k zobrazování reklam na základě předchozích návštěv uživatele na tomto webu.

Díky souboru cookies DoubleClick může společnost Google a její partneři zobrazovat reklamy uživatelům na základě jejich návštěv na vašich webových stránkách a dalších stránkách na internetu.

Uživatelé si mohou používání souboru cookies DoubleClick pro zájmově orientované reklamy odhlásit prostřednictvím Nastavení reklam.

Informace o zpracování osobních údajů registrovaných osob

Provozovatel David Matějíček, Ke skleníkům 150, Roudné 37007 České Budějovice IČ: 72131314 klade velký důraz na dodržování zásad a pravidel ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů. Veškeré osobní údaje považuje za důvěrné a zpracovává je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).

Na základě čl. 13 Nařízení tímto společnost FT Sun jako správce údajů poskytuje zákazníkovi jako subjektu údajů informace o zpracování jeho osobních údajů.

Kontaktní údaje provozovatele

David Matějíček, Ke skleníkům 150, Roudné 37007 České Budějovice IČ: 72131314. Provozujeme portál pro maturitní plesy na doméně www.maturak.cz. Vůči Vašim osobním údajům jsme v pozici správce. Určujeme, jak budou Vaše osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem a po jak dlouhou dobu.

Kontakt

Pokud se na nás budete chtít obrátit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: info@ematurak.cz 

Rozsah osobních údajů a účel zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů:

Objednávkový systém

Vaši e-mailovou adresu potřebujeme k zajištění komunikace mezi námi (provozovatel) a Vámi. Dále k zasílání notifikačních emailů z portálu.

Marketing - zasílání newsletterů

Vaše osobní údaje (e-mail a jméno) využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání newsletterů ohledně novinek na portále maturak.cz a obchodních sdělení týkající se klientů portálu. 

Pokud se registrujete na maturak.cz budeme Vám newsletter na základě oprávněného zájmu zasílat po dobu neurčitou. V obou případech se ale můžete ze zasílání newsletterů odhlásit přímo v daném newsletteru či zasláním žádosti o odhlášení na email info@ematurak.cz. 

Pokročilý marketing na základě souhlasu. Pouze na základě vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to do doby vašeho odhlášení. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů. Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Předávání osobních údajů 3. stranám

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.Většinu zpracovatelských operací zvládáme sami a nepotřebujeme k nim 3. strany. Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR. Jsou to poskytovatelé následujících platforem a služeb: Facebook - FB pixel, Google - Google Analytics. Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme Vám však, že v takovém případě budeme na zpracovatele klást při výběru minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Vaše práva v souvislosti ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@ematurak.cz Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů. Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč. Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů. 

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud vznesete námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.) 

Právo na vymazání 

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní. V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení 

E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme jste-li zarigistrován na našem portále maturak.cz na základě našeho oprávněného zájmu. Odhlásit se můžete pomocí informací v každém e-mailu či zasláním žádosti o odhlášení na email info@ematurak.cz..

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Autorská práva

Pokud nám poskytnete jakékoli materiály, které jsou autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském (zejména fotografie, texty, obrázky apod.) (dále jen „díla") a pokud takové dílo umístíme na portál www.maturak.cz, udělujete nám tímto poskytnutím licenční oprávnění a svolení k užití takových autorských děl jejich publikováním na našem portále. Tím, že nám zašlete svá díla, potvrzujete, že jste oprávněni poskytnout nám veškerá práva zmíněná výše v tomto článku a že nikdo nemá k těmto dílům jakákoli práva, která by vám v tom bránila. Tuto licenční smlouvu na dobu neurčitou můžete vypovědět s výpovědní dobou jednoho měsíce od konce měsíce, kdy nám výpověď zašlete.

GDPR - zpracování osobních údajů  |  Maturitní plesy Maturak.cz

vytvořeno v FT Sun © 2024 maturak.cz

Přihlášení uživatele

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.